Registrace dražitele

Přihlašovací údaje

E-mail *
Bude použito jako přihlašovací jméno.
Heslo *
Bude použito jako přihlašovací heslo. Heslo musí splňovat tyto náležitosti: Musí být dlouhé minimálně 8 znaků, musí obsahovat jedno velké písmeno a jednu číslici.
Oveření hesla *
Napište prosím znovu heslo pro ověření.

Registrace právnické osoby

Název
DIČ
Datová schránka


Jste-li právnickou osobou případně budete dražit jako fyzická osoba podnikatel, vyplňte své identifikační údaje.

Kontaktní údaje

Jméno *
Příjmení *
Číslo OP *
Telefon *
Ulice *
Město: *
PSČ *
Stát *
Číslo účtu
Na tento bankovní účet bude vrácena dražební jistota.
Pokud jste právnická osoba, vyplňte zde údaje statutárního orgánu.
* Prohlašuji že zadané údaje jsou pravdivé, aktuální a úplné.
* Zavazuji se správce svých údajů informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného při registraci, a to ihned kdy k takové změně dojde, nejpozději pak při zápisu do konkrétní dražby.
* Potvrzením/odesláním registrace potvrzuji, že jsem se seznámil s VOP, se zněním VOP vyslovuji souhlas a zavazuji se je dodržovat.

Dovolujeme si Vás informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů